INNO NAZIONALE DELLA LIGURIA IN LINGUA LIGURE
INNO NAZIONALE DELLA LIGURIA IN LINGUA LIGURE

A semmu de beline
A n’ammu e balle cine
Che i ghe mangiai un pan
A quelli che i nu n’han
I sei di disgrasiai
Che tuttu i ne robai
Nui semmu a gente seia
Che dau matèn a a seia
A se da da fò
Per purè mangiò
Vuiautri italiai
I sei di spantegai
Andati tutti a cà voscia
Che a gente aù a ve stroscia
Andai foa di pei, andai foa de ça
A nu l’è a voscia cà
A semmu de beline
A n’ammu e balle cine
Che i ghe mangiai un pan
a quelli che i nu n’han

Send Comments mail@yourwebsite.com Saturday, April 25, 2020

Mario Castellano  26/11/2022
Copyright ilblogdimario.com
All Rights Reserved